Какво прави спедиторът и имаме ли нужда от него?

Какво прави спедиторът и имаме ли нужда от него?

TRANS ASIC - транспортна борса 2020-04-17

Вносът и износът са ключови компоненти за много доходоносни бизнеси.

Ако не сте чували термина „спедитор“ преди, може да сте малко объркани. Това транспортна компания ли е? Дистрибутор? Партньор за внос и износ? Търговски спедитор не е нищо от по горе изброените неща - но той поема част от отговорностите на всички тях. Ето какво трябва да знаете за работата с международен спедитор, за превози насочени от бизнес към бизнес.

Процесът, документите и регулациите, свързани с международната търговия, може да изглеждат плашещи. Можете обаче да бъдете успешен международен превозвач, без да трябва да се занимавате с логистика и обработка на документи. За тези неща се грижи спедиторът.

Тази статия обхваща основите на това какво е спедитор, какво прави спедиторът, защо трябва да използвате спедитор и дори как да намерите спедитор, независимо дали се занимавате с внос или износ.

Какво е спедитор?

Фирма, специализирана в организиране на съхранение и транспортиране на стоки от името на своите клиенти. Обикновено предоставя пълен набор от услуги, включително: проследяване на вътрешния транспорт, подготовка на транспортни и експортни документи, складиране, резервиране на товарно пространство, договаряне на товарни такси, консолидация на товари, застраховка на товари и подаване на застрахователни претенции. Спедиторите обикновено изпращат товарителници, а техните агенти или сътрудници по местоназначението (задгранични спедитори) предоставят услуги за доставка, деконсолидация и събиране на товари.

Това определение звучи малко сложно, така че нека просто кажем че: Спедитор е компания, която организира процеса по внос и износ на стоки.

Какво всъщност прави спедиторът?

Спедиторът всъщност не транспортира вашите товари, той действа като посредник между товародатели и различни транспортни услуги, като товарни кораби, камиони, доставки със самолет и железопътен транспорт. Услугата за спедиция използва установени взаимоотношения с превозвачи, за да договори най-добрата възможна цена за придвижване на стоките на товародателя, по най-икономичния маршрут, като изработва различни оферти и избира тази, която най-добре балансира между времето за транспортиране, разходите и надеждността на превоза.

Спедиторите се справят с логистика и транспортирането на стоки от една международна дестинация до друга, задача, която в противен случай би била трудна и изискваща много време и усилия за товародателя.

Спедиторът съветва и помага на клиентите си, за това как да транспортират стоките си възможно най-ефективно от една точка до друга. Обширните познания на спедитора относно изискванията за документация, регулациите, транспортните разходи и банковите такси могат да облекчат процеса на износ за много компании.

Защо трябва да използвам спедитор?

Не се изисква спедитор за внос или износ на стоки. Въпреки това, тъй като вносът и износът могат да включват толкова много документация и толкова много регулации, а тази документация може да варира в различните страни, много от най-успешните вносители и износители използват търговски спедитор, за техен логистичен партньор.

Познаването на транспортни фирми, документацията и митническите закони на различните страни е тяхна работа. Това означава, че добрата услуга за спедиция на товари може да Ви спести много време и потенциални главоболия, като същевременно осигурява надеждно транспортиране на стоки на възможно най-ниски цени.

Спедиторът е предимство за почти всяка компания, занимаваща се с международен превоз на стоки и е особено полезен, когато компанията няма специализиран отдел, който се занимава с логистична дейност и познаването на международните процедури за превоз.