Политика за защита на личните данни

за ползване на интернет сайтовете на „ТРАНС АСИК“ ЕООД

От 25 май 2018 г. в Европейски съюз започна прилагането на Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Целта на този регламент е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни и даде повече сигурност от злоупотреби на всички. Този регламент, разбира се, се прилага и в Република България.

Ние уважаваме вашата конфиденциалност и се ангажираме със защитата на личните данни, които ни предоставяте. В тази връзка, бихме искали да споделим с Вас принципите, които формират нашата политика на поверителност.

Този документ се отнася за политиката, прилагана от дружество „ТРАНС АСИК“ ЕООД, с ЕИК 206011386, адрес на управление гр. Пловдив ул. „Димитър Талев“ No 75, бл. 149, вх. В, ет. 5, ап. 36, вписано в Търговския регистър, данъчен номер BG206011386, БУЛСТАТ: 206011386 (наричано по-долу „Администратор”) и неговите подизпълнители и свързани лица, по отношение на защитата на личните данни на потребителите и информацията, която може да представлява търговска тайна на потребителите.

Тази политика се прилага за услуги, предлагани от Администратора чрез интернет системата намираща се на адрес transasic.com (наричана по-долу за краткост „Системата“) и всички прилежащи й събдомейни. Тя не включва интернет страници и услуги на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез линкове на горепосочените сайтове.

Събирането, съхранението и обработването на личните данни, необходими за предоставянето на услуги и използването на Системата, се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и европейският Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 / GDPR).

„ТРАНС АСИК“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни, предоставя на вниманието на потребителите, настоящите правила относно личните данни:

Достъпът до актуалните правила за защита на личните данни (Защита на лични данни) е постоянно активен от връзката https://transasic.com/privacy .

Лицата, предоставили личните си данни с цел да използват услугите на Системата, имат право на достъп до тези данни по всяко време, както и могат при необходимост да актуализират своите данни или да искат заличаването им. Заличаването се извършва след изрично и недвусмислено изразено желание за това, отправено писмено до „ТРАНС АСИК“ ЕООД.

Личните данни се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно за предоставянето на услуги на потребителите на Системата.

Заявка за достъп, коригиране, заличаване, ограничаване или възражение за обработка на лични данни можете да изпратите на gdpr@transasic.com.

„ТРАНС АСИК“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент
 • Изпълнение на договорно задължение на „ТРАНС АСИК“ ЕООД с Вас
 • Спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо „ТРАНС АСИК“ ЕООД
 • За целите на легитимния(законен) интерес на „ТРАНС АСИК“ ЕООД

Тези Правила за личните данни са неразделна част от Общите условия, които може да откриете тук.

Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки или услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Услуги от Google Ireland Limited

Данни в Google Analytics

Трафикът на интернет страниците на Администратора се следи от аналитичната система Google Analytics на Google, чиято цел е да събира данни за използването на уебсайтовете и тяхната популярност. Тези данни (напр. използван браузър или IP адрес) никога няма да бъдат предоставени на трети страни от Администратора. Като потребител на Системата можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on за JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, моля изтеглете и инсталирайте приставката за Вашия уеб браузър. Съгласявайки се да използвате Системата, Вие изразявате своето изрично съгласие за използване от нашата страна на Google Analytics на Уебсайта, включително Display Advertising, и декларирате, че Ви е била дадена възможност да се откажете от Google Analytics.

Google Maps API(s)

За изобразяване на маршрутни карти, търсене на географски адреси, ние използваме услугите на Google Ireland Limited. Информация за техните условия за ползване и декларация за поверителност може да откриете на следните адреси:

Facebook Pixel

Системата използва Facebook Pixel, за събиране на статистическа информация за посещенията, която е необходима за подобряване на Системата, чрез предоставяне на онлайн услуги и информация в подходящото време, на заинтересовани от тях хора.

Събрани данни

За да използвате услугите и продуктите, предлагани от Администратора, трябва да регистрирате профил чрез формуляр в Системата.

По време на регистрацията или добавяне на нов служител към фирмения профил, трябва да предоставите следните данни: име и фамилия, адрес на електронна поща, дейност, име на фирма,ДДС номер, БУЛСТАТ, телефонен номер, лиценз за превоз на товари (за превозвачи). Данните също се събират пасивно, т.е. чрез работата на уебсайта (напр. IP адрес, резолюция, местоположение, тип на браузъра).

Данните се предоставят доброволно. Непредоставянето на лични данни води до невъзможност за установяване на сътрудничество.

Предоставените координати за връзка трябва да са фирмени или оторизирани от фирмата за служебен контакт със съответния служител. Юридическото лице е длъжно да поиска съгласие от своя служител за предоставянето на личните му данни в системата! В случай, че предоставените данни представляват лична информация за физическо лице, то може винаги да поиска тяхното заличаване, промяна или коригиране през формата за контакти в сайта, на електронна поща gdpr@transasic.com, във всички случаи ще е необходимо да получим и писмена декларация и обосноваване на желаните действия.

Използване на данни

Ако посочите информация за контакт (например email) и активирате съответната опция, Вие ще можете да бъдете уведомявани за получени съобщения в сайта, за промяна на условията и т.н.т.

Персонално идентифициращата информация, предоставена от Вас, ще бъде използвана за анализ на тенденциите в Интернет и за подобряване на съдържанието и функционалността на Системата, за предотвратяване на злоупотреби, както и за извършване на превантивни или последващи проверки в Системата свързани с Общите условия на сайта. Тази информация не се предоставя на трети лица или организации и „ТРАНС АСИК“ ЕООД при никакви обстоятелства не би я предоставил без изрично Ваше съгласие, освен в случаите предвидени от българското или европейското законодателство или при доказана злоупотреба с лични данни.

Личните данни ще бъдат обработвани за следните цели:

 • подготовка за сключване, сключване и след това изпълнение на лицензионното споразумение и договора за предоставяне на достъп до услугите, предоставяни от Администратора (по-специално за да се даде възможност на потенциалните контрагенти да се свържат с Потребителите и да сключат с тях сделки) – чл. 6, ал. 1 буква В от GDPR
 • реализация на услуги, предоставяни по електронен път – чл. 6, ал. 1 буква В от GDPR
 • директен маркетинг (включително в степента, за която потребителят е дал съгласие за получаване на търговска информация, също и с цел предоставяне на този вид информация) – като законен интерес на Администратора или на трета страна – чл. 6 ал. 1 лит. F от GDPR
 • профилиране – като законен интерес на Администратора или на трета страна – чл. 6 ал. 1 буква F от GDPR
 • изпълнение на законови задължения на Администратора (счетоводни и данъчни задължения) – чл. 6 ал. 1 буква С от GDPR
 • Администраторът обработва и лични данни на регистрирани на Системата свързани потребители, т.е. такива които са предоставени на Администратора от потребителя, с цел предоставянето на възможност на свързаните потребители да използват услугите на Администратора (чл. 6, ал. 1, буква F от GDPR)

Личните данни, предоставени във формуляра за контакт, се обработват от Администратора с цел установяване и осъществяване на контакт и отговор на поставени въпроси – чл. 6, ал. 1 буква F от GDPR. Личните данни ще бъдат обработвани през период, необходим за установяване и осъществяване на контакт и предоставяне на отговор от Администратора.

Администраторът може да използва събраните лични данни и за целите на изпращането на потребителя, на основание предоставено от него съгласие, в съответствие с разпоредбите на Общите условия на Системата, информация за текущи и бъдещи продукти и услуги, предлагани от Администратора. Тази информация ще бъде изпратена чрез електронна поща или чрез съобщения директно в Системата. Потребителят може да се откаже от получаването на такава информация, като изпрати съобщение до gdpr@transasic.com (т.нар. оттегляне на съгласие за получаване на търговска информация). По отношение на личните данни, оттеглянето на съгласие се допуска по всяко време, въпреки че не засяга обработването на личните данни преди неговото оттегляне.

След оттеглянето на съгласие за получаване на търговска информация, все още могат да се изпращат до потребителя съобщения като част от информационния бюлетин относно промени в софтуера, Общите условия на Системата и др.

Съхранение

Информацията, която сте предоставили се съхранява в нашите бази данни докато юридическото лице, в което фигурирате (или сте фигурирали) като потребител, или което е искало да Ви добави като потребител, е регистрирано в системата, както и 5 години след като юридическото лице е дерегистрирано или му е отказана регистрация. Възможно е информацията за Вас да остане и след този срок в резервни копия на сайта, поради технологична невъзможност за нейното изтриване.

Защита

„ТРАНС АСИК“ ЕООД като администратор на лични данни предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

За да гарантира сигурността, Администраторът използва следните средства:

 • използва SSL криптиране
 • позволява достъп до профила само след въвеждане на правилното потребителско име и парола, които трябва да се пазят в тайна от потребителя,
 • контролира методите за събиране, съхранение и обработка на информацията, включително прилага мерки за физическа сигурност и за защита срещу неразрешен достъп до системата

Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Промяна и достъп

Личните данни могат да бъдат променяни по всяко едно време, чрез редактиране през личния профил на потребителя. С оглед предпазване от злоупотреби „ТРАНС АСИК“ ЕООД си запазва правото да поиска писмено потвърждение, както и допълнителни документи за желаните промени.

Можете да поискате ограничаване или да пуснете възражение срещу обработването на личните Ви данни, ако имате съмнения, че личните Ви данни се обработват незаконно или за други цели, освен посочените по-горе.

„ТРАНС АСИК“ ЕООД си запазва правото да събира, съхранява и обработва лични данни от "съображения, свързани с легитимните/законните интереси" на фирмата. Множество от дейностите свързани със Системата са обвързани с проверка за легитимност на фирмите, както и предотвратяване на злоупотреби и за осигуряване на информационна и мрежова сигурност на системата, което е тясно свързано с обработването на лични данни на служителите или собствениците на юридическите лица. Както и за изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Декларация за Политиката за поверителност

Тази Политика за поверителност влиза в сила на 24.02.2020. Администраторът си запазва правото да променя Политиката за поверителност, ако това е необходимо във връзка с въвеждане на промени в нашата политика за управление, закона или юрисдикцията. Евентуалните промени ще влязат в сила от датата на публикуването им на уебсайта https://transasic.com/privacy/ , заедно с посочване на тяхното въвеждане.

Данни за контакт

Ако имате въпроси или коментари относно Политиката за поверителност, моля, свържете се с Администратора: ТРАНС АСИК“ ЕООД, с ЕИК 206011386, гр. Пловдив ул. „Димитър Талев“ No 75, бл. 149, вх. В, ет. 5, ап. 36, e-mail: gdpr@transasic.com

Готови ли сте да започнете?