Пакет Мобилнист на крачка от приемане

Пакет Мобилнист на крачка от приемане

TRANS ASIC - транспортна борса 2020-04-07

Европейската комисия прие на първо четене спорните промени в пакета "Мобилност". За да влезе в сила той трябва да бъде одобрен от Европейския парламент на второ четене, след което текстовете трябва да бъдат публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз.

Въпреки че, само преди няколко дни транспортните министри на България, Унгария, Литва, Полша, Кипър, Латвия, Малта и Румъния изпратиха писмо до Европейския парламент и Европейската комисия, в което настояват за спиране на процеса по приемане на пакет "Мобилност" заради кризата с Covid-19, процедурата по гласуване и приемане на новите правила засягащи международните превозвачи, вече е вход. В писмото си България и другите ощетени страни смятат, че транспортните фирми са малки и средни дружества, които са изключително уязвими от случващотото се. В писмото се посочва, че Европейският съюз е необходимо да поткрепи превозвачите, подобно на измененията касаещи европейските авиолинии.

„Вместо обаче да подходят по същия начин, в нашата сфера се прави опит да се гласуват разпоредбите на "Мобилен пакет 1", които в комбинация с последиците от коронавируса буквално ще доведат до несъстоятелността на множество европейски транспортни фирми", посочват още транспортните министри от България, Унгария, Литва, Полша, Кипър, Латвия, Малта и Румъния.

Според пакета Мобилност, на всеки 8 седминици товарните камиони трябва да се връщат в страната в която е регистрирана фирмата превозвач, допълнително всеки шофьор трябва да се прибере на 3 или 4 седмици, според работния му график.

Това са все неща, срещу които България и други държави от Централна и Източна Европа водиха яростна кампания.

Според Съвета на Европейския съюз правилата целят баланс между подобрените условия на труд и социалните условия за водачите на товарни превозни средства и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги и наред с това ще допринесат за пътната безопасност. Очакват се и пояснения върху предишни двусмислени разпоредби и как те да се прилагат във всички членки на ЕС.

Срокове

Правилата, описани в регламента за достъп до пазара, както и директивата за командироването ще започнат да се прилагат 18 месеца след влизането им в сила. Регламентът за часовете на шофиране доста по-рано - само 20 дни след публикуването, с изключение на специалните срокове за тахографите.