Пакет мобилност налага промени и при лекотоварния транспорт

Пакет мобилност налага промени и при лекотоварния транспорт

TRANS ASIC - транспортна борса 2020-07-17

Европейският парламент прие окончателно на второ четене без изменения пакет „Мобилност“. Освен промените засягащи тежкотоварните камиони, беше засегната и темата за транспорта извършващ се бусове до 3.5 т. Всички предложения за изменения бяха отхвърлени. С приетите правила водачите на камиони ще трябва да се връщат у дома на всеки три или четири седмици. Към законовите промени се въвеждат и нови изисквания за фирми извършващи международен автомобилен транспорт с лекотоварни превозни средства с обща допустима маса до 3.5 т.

На Превозвачите, притежаващи лекотоварни автомобили, ще се изисква документ за упражняване на професията "превозвач", до момента такива разрешителни и лицензи не бяха необходими за бусове до 3.5 т.

Към изискванията се добавя и Лиценз на Общността за извършване на товарни превози, както и гаранция за финансова обезпеченост от 1800 евро за едно превозно средство и допълнително по 900 евро за всяко следващо превозно средство от автопарка на компанията.

Както при тежкотоварните автомобили така и бусовете трябва да използват тахографи за измерване на шофираното време.

Повече товари по-малко празни камиони?