Публикуване на свободен товар

Публикуване на свободен товар

TRANS ASIC - транспортна борса 2020-06-17

Всеки товародател и спедитор може да обяви своите свободни товари в транспортна борса transasic.com. Обявяването на товар отмена по-малко от 2 минути.

Стъпка 1

След като успешно сте се вписали в системата от главното меню изберете секция Товари и от ново заредената страница бутона "Публикуване".

Публикуване на товар

Стъпка 2

След натискане на бутона "Публикуване", ще Ви бъде зареден формуляр, в който да попълните данните за вашият товар. Формата е разделена на 3 основни части

Релация

Информация за релацията на вашата обява. Изберете първо държава, а след това ще бъде активен за избор и списъка с градове на съответната държава. Необходимо е да упоменете желана дата за товарене и разтоварване.

Публикуване на товар релация

Характеристики на товара

Попълнете основните характеристики на вашият товар. Така той ще бъде по-достъпен за намиране от останалите потребители. Като характеристики можете да отбележите

  • подходящо превозно средство - (прицеп, хендер, микробус и др.)
  • тип на товара - (групажен, комплектен и др.)
  • дължина, височина, обем, тегло
  • да ли товарът е ADR
  • необходимо ли е хладилно ремарке

Публикуване на товар характеристики

Допълнителна Информация

В тази секция може да укажете срок на плащане цена, която предлагате, както и до кога е валидна вашата оферта за товар. След изтичането на офертата тя бива автоматично архивирана, по този начин потребителите на транспортната борса получават информация само за актуалните оферти за товари.

Публикуване на товар характеристики

Запазване като шаблон

Преди да преминете към публикуване на обявата за товар, може да използвате опцията "Запазване като шаблон", така попълнената информация за обявата ще бъде записана и Вие ще може да я използвате отново, като имате възможност за редакция.

Публикуване

Остава най-лесната част - натискане на бутона "Публикуване". След като Вашата обява е публикувана, системата ще изпрати автоматично съобщение, към транспортните фирми.

Готови ли сте да започнете?