Нуждае ли се вашият бизнес от спедитор?

Нуждае ли се вашият бизнес от спедитор?

TRANS ASIC - транспортна борса 2021-06-23

Логистиката е може би едно от най-важните звена за много голяма част от компаниите. Ако разгледаме впечатляващите годишни отчети, на най-големите от тях бихме предположили, че техния успех се дължи основно на добрите им отдели по маркетринг и продажби, но дали наистина е така и биха ли имали същите резултати без ефективна логистична мрежа?

Може да похарчите много пари за рекламни кампании и промоции, за да привлечете нови крайни клиенти или бизнес контрагенти, но с неефективна логистика усилията ви едва ли ще доведът до задоволителен ефект. За това смятаме че, спедиторът заема съществена част от “пъзела” наречен логистика.

Наистина ли ни е необходим спедитор?

Спедиторът е юридическо лице, което отговаря за организирането на процеса по превоз на товари и стоки, между товародатели и крайни клиенти. Естествено за тази си услуга спедиторът получава комисионна, за конкретния товар или твърда сума на месечна база, ако между него и товародателя са изградени стабилни бизнес отношения. Разбира се всеки може да предпочете да не използва спедиторски услуги, но трябва да е на ясно, че при възникнали проблеми или трудна комуникация с транспортните фирми няма на кой да прехвърли тези отношения. Като същото важи в пълна сила и в обратната посока превозвачите комуникират със спедитора възложил им товара, а не директно с товародателя (фирмата изпращаща товара). Да вземем за пример едно претприятие, което се занимава тясно с произвдоство на минерални торове. Не е задължително, то да има вътрешен логистичен отдел, при такъв случай е добре да се потърси съдействие за организиране на транспорта от професионален спедитор.

Ако погледнем отвъд океана, според списание „Fortune“ и тяхната класация за 500-те най-големи компании в САЩ, над 80% от тях използват спедитори, за да делегират организацията за превоз на товари. В дългосрочен план спедиторът може да спести пари време и други ресурси, които след това могат да се насочат към укрепване и развиване на основните дейности на бизнеса.

Спедиторът може да се окаже стратегистески партньор във всяко бизнес начинание свързано с транспорт на стоки итовари.

Повече товари по-малко празни камиони?