Решено е кои ще са граничните пунктове „зелените коридори“ за доставка на стоки

Решено е кои ще са граничните пунктове „зелените коридори“ за доставка на стоки

TRANS ASIC - транспортна борса 2020-04-01

Министерски съвет определи граничните пунктове в страната през които ще се осигури безпрепятствено преминаване на стоки. Определени са граничните пунктове, през които ще преминават „зелените коридори“ за доставка на стоки. "Зелените коридори" са част от плана по европейската пътна мрежа съобразени с поставените насоки от Европейската комисия от 16.03.2020

Пунковете по границите с:

Гърция - като главни пунктове са избрани Кулата и Капитан Петко войвода, като резервен вариант остава гкпп Илинден.

Румъния - Видин и Русе, а резервни гкпп Оряхово и Силистра.

Директивата включва и граничните пунктове с държави извън ЕС.

Сърбия - ГКПП Калотина

Турция - ГКПП Капитан Андреево

Северна Македония – ГКПП Гюешево

Координирания подход има за цел да намали времето за всички видове проверки и те да не надвишават 15 минути. Граничните преходи на „зелени коридори“ са отворени за всички товарни превозни средства, превозващи всякакъв товар.