Правителствто взе антикризисна мярка за запазване на секторите транспорт и туризъм

Правителствто взе антикризисна мярка за запазване на секторите транспорт и туризъм

TRANS ASIC - транспортна борса 2020-07-06

Според взетото решение № 429 от 2020, е определена мярка за справяне с последствията от извънредното положение. С цел запазване на заетостта всички фирми занимаващи се с международен автомобилен транспорт на стоки мога да кандидатстват за получаване на компенсаторна помощ в размер от 290 лева за период до 6 месеца.

Необходимо е работодатели и самоосигуряващи се лица да подадат набор от документи в "Бюро по труда". Документите могат да бъдат подадени на хартия, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски куриер.

Заявление и необходими документи

Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19

Повече товари по-малко празни камиони?