Ръст с 8.4% на товарния транспорт през второто тримесечие на 2020

Ръст с 8.4% на товарния транспорт през второто тримесечие на 2020

TRANS ASIC - транспортна борса 2020-08-27

Товарния транспорт бележи ръст с 8.4% през второто тримесечие на 2020 спрямо предходните 3 месеца.

На база предварителни сезонно изгладени данни през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава увеличение на превозените товари от товарния транспорт с 8.4%, докато извършената работа отбелязва спад с 1.3%. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

Годишните измененя показват, че по предварителни данни през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със второто тримесечие на 2019 г. превозените товари и извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт се увеличават съответно с 6.1 и 0.2%. Отбелязан е спад както при превозените пътници, така и при извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт).

Цифрите сочат, че в периода април - юни 2020, извършения превоз на товари със сухопътен транспорт се равнява на 5126.7 хил. т, или с 6.4% повече спрямо второто тримесечие на 2019 г., което основно се дължи на автомобилния и железопътния транспорт.

Стане част от дигиталата трансформация в транспорта и спедицията!