Какво очаква превозвачите с въвеждането на ТОЛ системата?

Какво очаква превозвачите с въвеждането на ТОЛ системата?

TRANS ASIC - транспортна борса 2019-04-16

ТОЛ системата има за цел да събира пътни такси от превозвачите и по-конкретно от тежкотоварните автомобили. До 16 август 2019 водачите на товарни автомобили, трябва да се сдобият с електронна винетка, а след този срок ще се плаща и т.нар. тол такса.

Всички автомобили над 3,5 тона трябва да си платят тол таксата, която се изчислява на база изминати километри. Тол системата ще бъде въведена в експлоатация в края на 2019 година или началото на 2020. Тук изниква един проблем, който е свързан с изминатото разстояние без товар, което също трябва да бъде платено от превозвачите, според правилата на новата системата.

В този ред на мисли решението се крие в оптимизирането на разходите и намаляването на празните километри и осигуряване на товари във всяка посока. Транспортните фирми могат да се възползват от борсата за товари TRANS ASIC. Чрез борсата за транспорт и товари превозваческите фирми ще могат да си осигурят двупосочни курсове, и да покрият разходите си по заплащане на тол таксите.

Какво е тол система и за кого важи?

Държавата пое инициативата по създаването на ТОЛ система, която да важи за товарните превозни средства над 3,5 тона, както вече споменахме по-горе. За разлика от леките автомобили, при които се използва електронна винетка с фиксирана цена, транспортните фирми ще трябва да плащат специална такса при извършването на техните товарни курсове.

Фирмите в транспортния бранш са длъжни да заплатят такса за изминатото от камионите им разстояние. Тук спорът се крие в това, че няма значение, дали камионите превозват товар или не. Такса се заплаща и в двата случая, което според бранша ще увеличи разходите.

Пътните такси, които ще се събират, ще се наливат в пътната инфраструктура у нас. В Германия тази система работи от отдавна, а положителните резултати са налице. С въвеждането на системата различните забрани за тирове ще отпаднат, но пък плащанията, които превозваческите компании ще правят, не са никак малки.

Ние предлагаме решение в лицето на борсата за транспорт и товари TRANS ASIC

Ако сте част от транспортния бранш и искате да оптимизирате разходите си, трябва да се насочите към качествена и проверена борса за транспорт и спедиция, каквато е TRANS ASIC. С нейна помощ ще забравите за километрите без товар, и ще си осигурите повече работа. Независимо от тол системата, ще получите по-големи шансове за реализация на печалби и значително по-ниски разходи. Защото всеки превозвач знае, че единствено пълният камион може да реализира печалба.

За повече информация вижте офертите за международни и вътрешни товари в транспортната борса TRANS ASIC